Recursos educatius_

Proposta didàctica per treballar el comerç a Barcelona

2007

Klima Aldaketa. Hiriko neska eta mutilen Adierazpena

2008

Barcelona futur! Millorant la ciutat defensem la terra

2007

Centre d'Educació ambiental Can Cabanyes. Dossier per a l'educador cicle inicial

2003

Centre d'Educació ambiental Can Cabanyes. Material de suport cicle inicial

2003

Recursos educatius audiovisuals_

Quina és la teva classe de ciències ideal?

Banqué, N; Calafell, G; Bonil, J.

Què és per a tu el medi?

Calafell, G; Junyent, M; Bonil, J.